Stolnotenisový
športový klub
Karlova Ves


  Naši partneri:Karlova Ves - stolný tenis, najmä deti v Karlovej Vsi, bol podporený mimoriadnou dotáciou na základe rozhodnutia starostky mestskej časti Bratislava - Karlova Ves


O NÁS


Základným poslaním klubu je uspokojovať záujmy a záľuby občanov v oblasti telesnej kultúry, najmä stolného tenisu. Klub organizuje a zabezpečuje športovú výkon­nosť prostredníctvom tréningov, účasťou v organizovaných súťažiach a organizovaním vlastných súťaží v jednotlivých kategóriách tohto športového odvetvia.

Klub organizuje a stará sa o rozvoj stolného tenisu v Karlovej Vsi najmä v týchto oblastiach:
  • výchova a príprava detí,
  • výkonnostný stolný tenis,
  • rekreačný stolný tenis.
  • kondičný tréning

Činnosť klubu sa realizuje podľa potrieb členov klubu v rámci platných zákonov SR, stanov klubu a v zmysle klubového poriadku.