Stolnotenisový
športový klub
Karlova Ves


  Naši partneri:autodoc.sk

Aktuality


Bratislavský stolnotenisový zväz - Ligové súťaže - ročník 2018/19

Stolnotenisový športový klub Karlova Ves - počas súťažného ročníka sme hrali v štyroch ligách z deviatich. 2. liga: A družstvo B družstvo 3. liga: C družstvo 5. liga: D družstvo 8. liga: F družstvo Všetkých 5 družstiev nášho klubu ŠKST Karlova Ves dôstojne reprezentovalo náš klub a všetky družstvá sa umiestnili v zlatom strede tabuliek, teda obsadili 3. – 9. Takže sme ani nepostúpili do vyššej ligy (postupujú 1. a 2.), ale ani nezostúpili (nevypadli) do nižšej ligy (vypadajú 10., 11. a 12.).

Regionálne pohárové súťaže mládeže súťažný ročník 2018-2019

Boli vyhlásené výsledky v celoročnej súťaži, v Bodovacích turnajoch mládeže (BTM) regiónu BA-TT, pre súťažný ročník 2018-2019. Z našich hráčov sa stali celkovými víťazmi: Ninka Darovcová, ktorá vyhrala 1. miesto BA-TT Open tour v kategórii mladšie žiačky a Kristián Doubek, ktorý vyhral tiež 1. miesto BA-TT Open tour, ale v kategórii dorastenci.

SSTZ - Extraliga, kategória dorastenci, sezóna 2018/2019

ŠKST Karlova Ves A obsadila v najvyššej slovenskej súťaži krásne siedme miesto. Naši úspešní chlapci: Doubek Kristian, Sucha Tomáš, Mikluščák Benjamín, Gregor Jakub, Kadlec Adam

Slovenské rebríčky mládeže

V najnovších rebríčkoch k 1.1.2019 je z našich hráčov Nina Darovcová 5. v kategórii mladších žiačok a Kristián Doubek 15. v kategórii dorastencov.

Upozornenie

Upozornenie na dodržiavanie zákazu vjazdu všetkých motorových vozidiel do dvora na Molecovej 1/A. Upozorňujeme vodičov, na dodržiavanie zákazu vjazdu a zároveň, aby ani neparkovali na dvore na Molecovej 1/A, pokiaľ nemajú potrebné povolenie. Tento dvor je spoločným priestorom s obmedzenou kapacitou. Upozornenie platí aj pre všetkých členov športových klubov, resp. rodinných príslušníkov členov, aj pre akékoľvek návštevy, aj návštevy za účelom odohrania, či rozhodovania športových stretnutí. Pokiaľ upozornenie nebude akceptované, tak vzniknutú situáciu budú riešiť príslušníci mestskej polície. S pozdravom, Jozef Ferenčík – člen Karloveský športový klub

Slovenský pohár starších žiačok

Nina Darovcová na prvom turnaji sa nestratila ani medzi o tri roky staršími dievčatami a obsadila pekné 9.-10. miesto.

Slovenský pohár najmladších žiačok

Ninka Darovcová vyhrala prvý turnaj sezóny v tejto katergórii.

Regionálny turnaj mladších žiakov a dorastencov

Na prvom spoločnom turnaji mládeže trnavského a bratislavského kraja v tejto sezóne sa našim hráčom darilo najmä v kategórii dorastencov. Kristián Doubek sa stal víťazom a Jakub Gregor bol druhý. Druhé miesto získala aj Nina Darovcová medzi mladšími žiačkami.

Majstrovstvá Slovenska najmladších žiakov

Ninka Darovcová získala medailu v každej kategórii - bronz v dvojhre, striebro v dievčenskej štvorhre a zlato v miešanej štvorhre.

Majstrovstvá Slovenska jednotlivcov

V kategórii starších žiakov získal Kristián Doubek bronzovú medailu vo štvorhre. V silnej kategórii dorastencov dosiahol pekný výsledok Jakub Krajčovič postupom zo skupiny, keď porazil dvoch vyššie nasadených hráčov.

Majstrovstvá regiónu mladších žiakov a dorastencov

Majstrami regiónu Bratislavy a Trnavy sa stali z našich hráčov Nina Darovcová v kategórii mladších žiačok a Jakub Gregor v kategórii dorastencov. Na medailových priečkach sa ešte umiestnili Kristián Doubek (2. miesto, dorastenci) a Matúš Kuruc (3. miesto, mladší žiaci).

Regionálne pohárové súťaže mládeže

Vo všetkých mládežníckych kategóriách boli vyhlásené výsledky pohárových turnajov bratislavského regiónu. Z našich hráčov sa stali celkovými víťazmi Ninka Darovcová v kategóriách najmladších a mladších žiačok a Kristián Doubek medzi staršími žiakmi.

Podpora ŠKST KV pre našich členov a ich detí na turnajoch a v ligách.

Vedenie klubu zaujalo podporné stanovisko pre našich členov a ich detí na turnajoch a v ligách. Ako vyplýva i zo stanov klubu, našim poslaním je, okrem iného, uspokojovať záujmy a ciele našich členov a detí nášho klubu na turnajoch i v ligách. Klub organizuje a zabezpečuje športovú výkon¬nosť prostredníctvom tréningov, účasťou v organizovaných súťažiach ako i organizovaním vlastných súťaží v jednotlivých kategóriách tohto populárneho športového odvetvia. Klub organizuje a stará sa o rozvoj stolného tenisu v Karlovej Vsi najmä v oblasti výchova a príprava detí. Nakoľko klub momentálne nedisponuje s dostatočným množstvom financií, tak potrebujeme podporu členov a rodičov, samozrejme akékoľvek iné sponzorstvo je vítané. Jedná sa najmä o detské a mládežnícke turnaje na Slovensku a nie ojedinele i v zahraničí. Radi to pre vaše deti celé zmenežujeme a zorganizujeme a však bez vašej finančnej podpory to nezvládneme. Po dohode s vedením klubu vám vieme zabezpečiť full servis: Pedagogický dozor počínajúc prevzatím detí v našej hale, cestovanie, resp. doprava, ubytovanie, strava, samotná účasť na podujatí, koučovanie – tréner, pomocný tréner, až po odovzdanie vašich detí v našej hale. Takže rodičia, ktorí chcú využiť našu ponuku, je potrebné sa vopred minimálne 7 dní pred podujatím, dohodnúť s vedením klubu, aby sme mohli vypočítať Vašu finančnú spoluúčasť na Vaše dieťa. Ďakujeme za spoluprácu. Výbor ŠKST KV

pridal: Ferenčík kedy: 2017-08-15 16:56:52
Príloha: Podpora ŠKST KV členov a detí.doc.